MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) vinden wij erg belangrijk. Jaren geleden hebben wij al Greengifts.nl opgericht, wat zich richt op groene, verantwoorde relatiegeschenken, premiums en gifts, alsook duurzaam promotioneel textiel.

Deze green gifts kenmerken zich doordat er gebruik gemaakt wordt van verantwoorde natuurlijke grondstoffen zoals biologisch katoen of duurzaam hout, het energiebesparende artikelen zijn, of doordat ze vervaardigd zijn van geryclede of recyclebare materialen zoals bijvoorbeeld PET.

Naast het reduceren van de impact op het milieu, willen wij ook graag iets doen ter verbetering van de leef- en arbeidsomstandigheden van mensen in ´verre productielanden´. Ons prijswinnende concept LoyalTea dat wij in het voorjaar van 2013 gelanceerd hebben, doneert bijvoorbeeld een gedeelte van de omzet aan lokale projecten in Sri Lanka gericht op betere gezondheidzorg, huisvesting en onderwijs.

Vanuit onze bedrijfsfilosofie dragen wij graag ons steentje bij aan een betere wereld. Gelukkig deelt onze brachevereniging Platoform Promotional Products (PPP) deze filosofie en hebben zij in samenwerking met de European Promotional Products Association (EPPA) voor ons vakgebied een Code of Conduct opgesteld.
Wij verbinden ons van harte aan deze Code of Conduct en wij werken uitsluitend samen met productiebedrijven die zich hier ook aan verbonden hebben.
 

EPPA CSR committed

Van EPPA hebben wij het bronzen EPPA CSR Committed keurmerk ontvangen. CSR staat voor Corporate Social Responsibility en deze term wordt internationaal gebruikt om Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) aan te duiden.
Hierdoor kunt u er zeker van kunt zijn dat alles volgens de geldende milieu- en regelwetgeving wordt geproduceerd en goede arbeidsomstandigheden in acht worden genomen.

De belangrijkste punten sommen wij hier op:

Wet & regelgeving
Wij verplichten ons te voldoen aan alle (lokale en nationale) wet- en regelgeving die van toepassing is op onze industrie, met name ten aanzien van productveiligheid en milieu. Wij zullen voldoen aan alle vrijwillige normen die onze industrie hanteert voor producten en bedrijfsprocessen.

Geen kinderarbeid
Wij tolereren geen kinderarbeid. Wij zullen voldoen aan alle bepalingen die gesteld zijn op het gebied van minimale leeftijd.

Geen dwangarbeid
Wij tolereren geen enkele vorm van dwangarbeid, welke gepaard gaat met fysiek en/of mentaal misbruik of enige andere vorm van fysieke en/of mentale straffen.

Werkplaats omstandigheden
Wij zullen zorgdragen voor een veilige en gezonde werkomgeving. Wij zullen ons houden aan alle gestelde (lokale) wet- en regelgeving op het gebied van gezondheid en veiligheid op de werkvloer.

Vrijheid van vereniging
We erkennen en respecteren de vrijheid van onze werknemers om zich te verenigen en aan te sluiten bij een vakbond. Indien werknemers worden vertegenwoordigd door een, voor lokale wetgeving, erkende organisatie respecteren wij hun vrijheid collectief te onderhandelen.

Geen exploitatie, discriminatie en/of intimidatie
Onder geen beding tolereren wij de exploitatie van (kwetsbare) individuen of groepen, enige vorm van discriminatie en/of intimidatie.

Werkuren
Wij streven ernaar te voldoen aan alle geldende wet- en regelgeving op het gebied van salariëring, werkuren, aannamebeleid, secundaire arbeidsvoorwaarden en overwerk.

Algemeen
Bij afwezigheid van een eenduidige lokale wet- en regelgeving met betrekking tot productveiligheid, milieu of arbeids- en werkomstandigheden, dient er gehandeld te worden naar de geest van deze bepalingen.

Neem contact met ons op

Error 404