Privacy verklaring

Premiumburo Nieuwkoop hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Premiumburo Nieuwkoop houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in onze Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Premiumburo Nieuwkoop zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Premiumburo Nieuwkoop verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder brengen wij in kaart welke persoonsgegevens wij verwerken:

 • Bedrijfsnaam
 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IBAN rekeningnummer
 • IP-adres
 • Contactmoment (bijvoorbeeld als we op een vakbeurs contact hebben gehad)
 • Overige persoonsgegevens die u actief aan ons verstrekt (schriftelijk en/of telefonisch)
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website (cookies)
 • Internetbrowser en apparaat type

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?

Premiumburo Nieuwkoop verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het maken van offertes/facturen
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of brochures
 • Telefonisch of per email contact op te kunnen nemen indien dit nodig is voor een zo goed mogelijke dienstverlening
 • U op de hoogte te houden van wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Wettelijk verplichte persoonsgegevens zoals gegevens die nodig zijn voor onze belastingaangifte

 

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

Premiumburo Nieuwkoop bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Gegevens die we noodzakelijkerwijs nodig hebben, bewaren we in ieder geval gedurende de looptijd van onze relatie of overeenkomst. Als onze relatie of overeenkomst eindigt dan bewaren wij de gegevens gedurende de wettelijke bewaartermijnen die voor ons gelden (zo moeten financiele gegevens bijvoorbeeld wettelijk 7 jaar bewaard blijven).

 

Delen wij persoonsgegevens met derden?

Premiumburo Nieuwkoop deelt persoonsgegevens uitsluitend met derden als dit strict noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Zo delen wij bijvoorbeeld uw aflveradres met de vervoerder zodat uw bestelling correct kan worden uitgeleverd. Wij verkopen uw persoonsgegevens nooit aan derden.

 

Wilt u uw persoonsgegevens inzien, aanpassen of laten verwijderen?

U kunt ten alle tijden uw persoonsgegevens inzien en indien gewenst, laten aanpassen en natuurlijk ook verwijderen. U kunt dit ons laten weten via de e-mail of per post. Op deze manier kunt u ook bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens voor marketingdoeleinden. Uitschrijven voor de nieuwsbrief is eenvoudig. Dat doet u via de link onderaan iedere nieuwsbrief die we sturen. Wilt u helemaal geen cookies meer? Ook dat kunt u zelf regelen. Verderop in deze Privacy Policy leest u in ons cookiebeleid hoe u dat doet.

 

Hoe zijn uw persoonsgegevens beveiligd?

Premiumburo Nieuwkoop slaat uw gegevens op in verschillende databases, waarbij we altijd strenge veiligheidsmaatregelen hanteren. Dit geldt zowel voor onze interne opslagmedia (server, harde schijven, etc) als externe servers. De enige database die zich niet binnen de EU bevindt, is die van onze mailing partner Mailchimp. Uiteraard heeft Premiumburo Nieuwkoop met MailChimp een verwerkingsovereenkomst waarbij uw privacy volgens AVG normen alsnog gewaarborgd is. Wij doen alles wat in onze macht ligt om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens tegen te gaan. Mocht er ondanks al onze insapnningen en maatregelen hierin toch sprake zijn van een datalek, dan handelen we volgens een opgesteld stappenplan en zullen we indien nodig de Autoriteit Persoonsgegevens binnen de wettelijke termijn van 72 uur informeren en indien nodig ook de betrokken personen.

 

Hoe gebruiken wij cookies?

Premiumburo Nieuwkoop maakt gebruik van cookies. Een cookie is een tekstbestand dat onze website(server) plaatst op uw computer, tablet of telefoon (apparaat) waarmee u onze website bezoekt. Door het bezoek voort te zetten, te klikken op links of onderdelen, of op enige wijze verder surfen binnen deze website, geeft u via een actieve handeling aan toestemming te geven voor het plaatsen van cookies voor de doelen zoals uiteengezet in dit privacy beleid. Mocht u er niet mee akkoord gaan dat wij cookies plaatsen dan kunt u het volgende doen:

-  De cookies verwijderen uit uw browser
-  Instellen dat uw browser cookies niet automatisch accepteert

Afhankelijk van uw browserinstellingen is het mogelijk dat onze website minder goed werkt. Om goed gebruik te kunnen maken van onze websites, adviseren wij om cookies in te schakelen.

Welke cookies gebruikt deze website?

-  Functionele cookies
Die gebruiken wij om onderdelen van onze websites handiger te maken, zodat u bijvoorbeeld niet steeds dezelfde dingen in hoeft te vullen of aan hoeft te klikken.

-  Analyserende cookies
Google Analytics: u herkent deze cookie aan de namen _ga, _gat, _utma, _utmb, _utmc, _utmv of _utmz.

 

Vragen, opmerkingen, klachten?

Voor vragen, opmerkingen en klachten over ons Privacy beleid zijn wij als volgt te bereiken:

Premiumburo Nieuwkoop
Industrieweg 7
NL - 2421 NL Nieuwkoop
Tel +31 (0)172 579314
info@premium-nieuwkoop.nl
www.zakengeschenken.nl
KvK Leiden 28038111
BTW NL800721160B01

Neem contact met ons op

Error 404